Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

STAVEBNÝ POZEMOK - čo to je?

Pridané: 3.1.2020

Postaviť dom či inú stavbu na pozemku, ktorý nie je na to určený môže spôsobiť veľa problémov. Je potrebné rešpektovať legislatívu, územný plán obce, spolupracovať so stavebným úradom. 

Pojem stavebný pozemok  kataster nepozná. Pozemok sa stane stavebným pozemkom až vtedy, keď je na tento pozemok vydané právoplatné stavebné povolenie. Dovtedy možno hovoriť len o pozemku určenom na výstavbu. 

Pozemok, ktorý nie je na liste vlastníctva uvedený ako Zastavané plochy a nádvoria, je potrebné požiadať pozemkový úrad ktorý väčšinou sídli v mieste okresného úradu o vyňatie časti pozemku z pozemkového fondu pod výstavbu. V prípade, ak je takýto pozemok v intraviláne obce, je takýto prevod bezplatný. Ak sa nachádza v extraviláne, je možné vynímať takúto časť pozemku za úhradu. 

Pred samotnou kúpou pozemku, by ste si mali zistiť základné parametre pozemku, ktoré rozhodujú o tom či je vôbec možné stavať a čo je možné stavať na konkrétnej parcele. O tom čo je možné stavať a za akých podmienok je stanovené územným plánom obce. 

Ak je pozemok na katastri evidovaný ako orná pôda, a je v nezastavanom území, je dôležité aby bol aspoň v územnom pláne obce určený k výstavbe rodinného domu, inak takýto pozemok nie je možné považovať za stavebný. Potom je potrebné zabezpečiť podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu, teda urbanistickú štúdiu alebo územný plán zóny. 

Ako zmeniť svoju záhradu na stavebný pozemok?

Je treba zistiť, či sa záhrada nachádza v časti územia, ktoré je určené územným plánom obce alebo územným plánom zóny na zastavanie. Ak územný plán zóny v záväznej časti podrobne rieši podmienky umiestnenia stavieb v týchto častiach územia, nevyžaduje sa rozhodnutie o umiestnení stavby a pozemok sa považuje za stavebný pozemok. V týchto prípadoch možno rovno pristúpiť k podaniu návrhu na vydanie stavebného povolenia.

Pred jeho vydaním bude však potrebné získať stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde. Bez neho totiž nemožno využiť poľnohospodársku pôdu na iný účel napríklad stavebný. Keď záhrada nebude v záväznej časti územného plánu zóny určená na zastavanie, stavebný pozemok sa z nej stane až v územnom konaní o umiestnení stavby. Toto konanie prípadne môže byť priamo spojené s konaním o vydanie stavebného povolenia. Pokiaľ je územné konanie spojené so stavebným konaním, pozemok sa zmení na stavebný pozemok až právoplatnosťou rozhodnutia o umiestnení a povolení stavby. 

Aj vtedy však bude potrebné získať stanovisko alebo rozhodnutie orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy o trvalom odňatí pôdy, v závislosti od toho, kde sa záhrada nachádza. Ak sa nachádza v zastavanom území obce a jej rozloha je do 5 000 štvorcových metrov, postačí stanovisko odboru okresného úradu.