Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

ČO ROBIŤ, AK VÁM SUSED SPÔSOBÍ ŠKODU NA VAŠOM POZEMKU?

Pridané: 25.1.2024

Vzťahy so susedmi bývajú často náročné, no udržať si dobrý vzťah je skutočne nad zlato. Môže sa však stať, že sused svojim konaním, ako aj „nekonaním“, čiže omisívnym správaním spôsobí škodu na nehnuteľnostiach, prípadne aj na hnuteľných veciach. Príčinou môže byť napríklad rozpad múru, pád strešnej krytiny, zlomený strom či zosuv pôdy a podobne.

V zmysle generálnej klauzuly platí, že každý vlastník veci by sa mal zdržať akéhokoľvek úkonu, ktorým by nadmieru obťažoval alebo sťažoval výkon práv iného. Intenzita obťažovanie však musí dosiahnuť mieru neprimeranú pomerom, pričom táto miera je posudzovaná individuálne v závislosti od konkrétneho prípadu.

Ak Váš sused vykonáva činnosti, ktorými Vás v neprimeranej miere obťažuje, prípadne naopak jeho nečinnosťou dochádza na Vašom majetku alebo pozemku ku škodám, je potrebné tento problém riešiť. Pri posudzovaní rozhoduje miesto, čas, pomery a taktiež umiestnenie nehnuteľnosti, ktorá je posudzovaná a medzi konaním alebo nekonaním suseda a vzniknutou škodou musí byť príčinná súvislosť.

Príklad: Ak má Váš sused strechu v dezolátnom stave, nestará sa o ňu a padajúce škridle Vám poškodia majetok napr. dlažbu na chodníku, je to prípad, ktorý by sa mal posudzovať ako škoda.

Medzi jednu zo základných povinností vlastníka nehnuteľnosti je prevencia pred vznikom škody. To znamená, že vlastník by mal zabezpečiť také opatrenia na svojej nehnuteľnosti, aby nevznikla škoda na majetku či zdraví suseda a ani ho nič neohrozilo pri úprave jeho pozemku alebo stavby.

"Povinnosť počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám znamená pre vlastníka nehnuteľnosti povinnosť užívať a spravovať svoj majetok tak, aby jeho stav nespôsobil škodu inému, teda dbať aj o to, aby na jeho vlastnom pozemku boli vykonané opatrenia zamedzujúce, či znižujúce možnosť vzniku škody na zdraví, na majetku a iných hodnotách, a pokiaľ už škoda hrozí, urobiť opatrenia k ich odvráteniu. Vlastník pozemku je povinný sa riadne starať aj o porasty rastúce na jeho vlastnom pozemku.Krajský súd v Prešove, spis. z. 14/Co/49/2012

Dobrou voľbou je aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré môže pomôcť pri riešení škodových udalostí a najmä pomáha s nákladmi na náhradu škody. Ak nastane situácia, že napríklad nechcene vytopíte suseda, poistenie škôd vyplývajúcich z vlastníctva nehnuteľnosti padne vhod. Dôležité je však správne nastaviť poistenie podľa toho, čo potrebujete pokryť. Pomôcť v takejto situácii Vám môže náš finančný expert.

Pokiaľ hrozí, že škoda nastane, je vhodné spraviť všetko preto, aby bolo škodovej udalosti zabránené. Ak sa však škodu nepodarí odvrátiť, prípadne ak sused neberie na ohľad vážne ohrozenie, prípadne zľahčuje situáciu, je možné riešiť tento problém aj súdnou cestou. Tu však treba dbať na to, aby bola hrozba skutočne preukázaná a súd nariadil opatrenia na odvrátenie hrozby. 

Za škodu zodpovedá ten, kto ju spôsobil. Škoda sa v niektorých prípadoch môže posudzovať ako priestupok či dokonca môže napĺňať skutkovú podstatu § 245 trestného činu poškodzovania cudzej veci v zmysle zákona č. 300/2005 - Trestný zákon. To však závisí od konkrétnych prípadov, ktoré sú posudzované.