ETICKÝ KODEX

Sme členom Realitnej únie Slovenskej republiky a  hlásime sa k jej odvetvovému etickému kódexu. Zaväzujeme sa rešpektovať a dodržiavať túto etickú normu. Realitný (etický) kódex  Realitnej únie SR je dostupný na tejto adrese