GARANCIA ZMLÚV ADVOKÁTOM

Zabezpečujeme garantovaný právny servis. Našim záujmom je nestrannosť - rovnaká právna ochrana oboch zainteresovaných strán.V spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. Gabriela Strýčeková, zabezpečíme návrhy kúpnych zmlúv spolu s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti. Každý náš klient má možnosť dať si tieto návrhy skontrolovať svojmu právnikovi, prípadne navrhnúť zmeny, ktoré ak budú akceptované druhou stranou budú následne zapracované.